Chiliodling på friland

Svenska Chilepepparföreningen och Örtagårdens Plantskola 
Det finns en förening som heter Svenska Chilepepparföreningen. Det kanske kan vara något att kolla in om du är intresserad av chiliodling?

http://www.chilepeppar.com

Någon kanske undrar varför de stavar med 'e', dvs "chile" snarare än "chili". Anledningen till detta är enligt deras utsago att "chili" enbart är en maträtt. "Chile" ska däremot vara en mer ursprunglig benämning. Eftersom 99.9% av Sveriges befolkning skriver "chili" så tycker jag nog dock att man kan ifrågasätta vad det "egentligen" heter, även om den svenska terminologin kanske vilar på ett missförstånd från början. Men men.. därom tvista de lärde!

I föreningens styrelse finner man bland annat Rune Brand som är trädgårdsmästare på Örtagårdens Plantskola i Vinslöv. En stor del av de frön jag har odlat i år kommer just från honom och jag kan verkligen rekommendera honom. Han har ett mycket stort urval och det går att beställa frön direkt från hans hemsida:

http://www.ortagarden.com

När jag ändå är igång och tipsar så kan jag också nämna ett bra svenskt forum specifikt för chiliodling:

http://www.capsicum.nu

Detta forum är ganska nytt, men växer snabbt. Till skillnad från chilepepparföreningens forum, som man bara kommer åt om man är betalande medlem, så är capsicum-forumet gratis. På detta forum har man också möjlighet att byta frön med andra intresserade. Rekommenderas!

I övrigt kommer jag inte lägga så mycket kraft i denna blogg på att peka på andra bra resurser på nätet, utan snarare kommer jag fokusera på att själv bidra med egna erfarenheter och reflektioner.

[ 1 comment ] ( 1539 views )   |  permalink

Grobarhet hos frön som flyter eller sjunker 
Någonstans läste jag att man kan ta reda på grobarheten hos chilifrön genom att lägga dem i vatten. Man lägger alltså fröna i t.ex. ett glas med vatten och pluppar ner dem lite med fingret under vattenytan, så att de inte ligger och flyter på ytspänningen. Om ett frö sjunker ner till botten så skulle det då vara ett tecken på att det har bra grobarhet.

Kunde detta verkligen stämma? För att undersöka saken så planterade jag 137 stycken frön (inomhus) från totalt cirka 50 olika sorters chili och så såg jag till att hålla koll på vilka som sjönk respektive flöt då jag lade dem i vattenglaset. Det var lite varierande antal frön från varje sort och jag vet inte exakt hur gamla de olika fröna var som jag använde. Samtliga var inköpta via nätet.

Fjorton dagar efter sådd räknade jag hur många som hade grott. Bland de frön som sjönk så hade 44 stycken (64%) grott och 25 (36%) hade inte grott. Åtminstone inte ännu. Bland de frön som flöt så var mönstret det omvända: 22 (31%) hade grott och 48 (69%) hade inte grott.

Slutsatsen är att det verkligen tycks ligga något i detta med att frön som flyter gror i mindre utsträckning än vad frön som sjunker gör. Om man är duktig och gör ett statistiskt chi-square test så finner man att resultatet är högst signifikant. Likväl handlar det dock uppenbarligen om en tendens snarare än en absolut regel, och om man inte har gott om frön så har man ändå anledning att plantera alla frön, oavsett om de sjunker eller ej. Sannolikheten är hyfsad att de gror ändå. Om man däremot har gott om frön eller av annan anledning vill undvika att plantera frön som eventuellt inte kommer gro så kan vattenmetoden vara något att pröva. Man kan också fråga sig hur det hade sett ut om jag hade räknat igen efter ytterligare en vecka. Eftersom jag inte gjorde det så får frågan hänga i luften.

Kanske ska jag också säga att det tycktes finnas några undantag från denna “regel”. Exempelvis sjönk inga av mina frön från sorten Red Savina, men ändå grodde alla. Jag hade totalt 8 stycken frön av den sorten. Frågan man ställer sig då är om det finns någon annan faktor som förklarar detta, t.ex. om det är så att dessa frön flyter på grund av de är extra små. Det är en möjlighet, men mest spekulation. Det kan förstås ha berott på något annat också, eller så var det bara slumpen. Kanske någon annan har någon tanke om det?

Det går fint att skriva kommentarer till inläggen här. Under alla inlägg finns en länk man kan klicka på för att kommentera.

UPPDATERING: Se även uppföljaren på detta experiment i ett annat inlägg.

[ 4 comments ] ( 6137 views )   |  permalink


<<First <Back | 1 | 2 | 3 |